Vídeo màrqueting | Nereu Studio

Vídeo màrqueting

 thumbnail

2017-11-10 |

Què és el vídeo màrqueting?

Per respondre aquesta pregunta primer hem de tenir clar que avui dia el concepte tradicional de màrqueting té la seva variant online coneguda com a màrqueting digital, i dins aquesta variant existeixen diferents eines a l'hora de planificar la campanya més adient per la nostra empresa. Conceptes com màrqueting de continguts, inbound màrqueting, mobile màrqueting o màrqueting d'afiliació són cada cop més familiars dins les empreses que volen tenir presència al món digital, parlarem d'aquests conceptes en futures entrades i ens centrarem avui en el vídeo màrqueting.

El vídeo és probablement el format més consumit a internet i tot indica que aquesta tendència anirà en augment, per fer-nos una idea cada minut es veuen 2'8 milions de vídeos només a Youtube, plataforma per cert que ja es considera el segon buscador més important per darrere de Google. Tots volem veure com funciona allò que estem pensant comprar, busquem tutorials de qualsevol cosa que ens interessa, informació de productes, tutorials DYS ( Do it yourself – Fes-ho tu mateix ) etc...Per aquest motiu i tenint en compte aquesta tendència de creixement del format audiovisual, qualsevol empresa hauria de tenir vídeos dins el seu model de negoci.

Cal fer aquí un petit esment important i remarcar que dins la creació del contingut en format vídeo un dels més demandats és el format d'animació. L'animació connecta de forma més directe amb les noves generacions per la seva facilitat de consum i la capacitat de reproduir situacions de gran complexitat en cas de fer-ho amb imatge real

La creació de vídeo però, és només la primera peça del vídeo màrqueting, un cop tenim el contingut que volem transmetre al nostre consumidor ens cal una bona estratègia online per col•locar el nostre vídeo davant el públic potencial, en el canal correcte i en el moment indicat aconseguint així el màxim rendiment i la màxima difusió. Per això és important triar una empresa amb experiència tant a l'hora de difondre com a l'hora de crear contingut, que aquest estigui ben realitzat, sigui de qualitat i estigui preparat per distribuirse correctament ja que tots aquests punts afecten el posicionament i l'eficàcia del nostre producte dins els canals de projecció i dins els buscadors.

No podem deixar passar un dels punts a tenir en compte un cop decidim amb qui volem dur a terme la nostra campanya de màrqueting: La qualitat del contingut. Això que pot semblar molt obvi habitualment no es té en compte i es prima el cost vs la qualitat. Un contingut low cost no pot ser mai un contingut de qualitat o de qualitat competitiva amb la nostra competència. La imatge que desprèn la nostra empresa és la nostra carta de presentació i l'usuari percep si el que li oferim té la suficient qualitat per generar-li confiança o pel contrari li desperta una sensació d'inseguretat. És molt habitual trobar-se vídeos amb un àudio pèssim gravat a casa d'un amic amb l'altaveu del portàtil, animacions robòtiques i inexpressives on el personatge sembla un cadàver, un storytelling ( seqüències ) desestructurades que no només no transmeten el missatge correctament si no que ajuden a confondre l'usuari...deixant a part les especificacions tècniques per a la seva correcte difusió online. Hem de tenir cura d'això per tal d'evitar que la nostra campanya tingui l'efecte contrari al desitjat, tenir clar que és millor poc contingut de qualitat proporcional al nostre capital d'inversió, que ajustar la nostra inversió a un contingut low cost. No cal dir que Google valora tots aquests aspectes esmentats.

I arribem a una de les parts més oblidades i que sempre hauríem de tenir presents per comprovar si la nostre estratègia està funcionant tal com esperàvem: Medir els resultats. En el món online tot és mesurable i en conseqüència contrastable i millorable. És important fixar-se uns objectius a l'inici de la campanya, uns objectius raonables i fixats en el temps, el que es coneix dins el món del màrqueting com a estratègia "SMART" per així poder mesurar els resultats un cop la nostra campanya està en marxa. Aquests objectius no tenen perquè ser sempre econòmics, de vegades ens pot interessar més aconseguir nous seguidors o fidelitzar els que ja tenim oferint contingut extra de qualitat amb la finalitat de crear en un futur noves campanyes de remàrqueting per exemple.

En conclusió podem dir que el segle XXI és i serà un segle on la difusió de contingut visual no es pot obviar per les empresses que vulguin tenir presència online, i no cal dir que una empresa sense presència online té tots els números per desaparèixer en poc temps. Així doncs una bona estratègia de màrqueting digital acompanyada d'un contingut de qualitat és imprescindible per tenir èxit en els nostres projectes. Nereu Studio té llarga experiència generant contingut i planificant la seva estratègia online, xarxes socials, plataformes audiovisuals, etc...sempre complint amb els estàndards establerts i buscant la màxima qualitat en cada cas.

Si vols més informació, Contacta'ns!

Nereu Studio,